Baby / Småbarn - Kursbeskrivelse

 

Her finner der litt informasjon om de ulike kursene vi tilbyr for baby og småbarn. 

Babysvømming 0-6 mnd


Anbefalt alder 0-6 måneder. Kurset er beregnet på de minste babyene og vi vektlegger en trygg og trivelig aktivitet, som er tilpasset hvert enkelt barn. Vi passer på at foreldrene holder dem riktig i vannet og har god kontroll på hvor haken er, og gradvis etter hvert som de blir sterkere så holder vi på en måte som gjør at barnet kan bevege seg mer på egen hånd og får lov til å utforske mer.
Det brukes øvelser som gir barnet gradvis mer styrke i kroppen. Vi avslutter på en fin måte, da vi prøver å gi barnet en så positiv opplevelse som mulig når det mestrer å ha kontroll på kroppen sin på egen hånd. Dette er en sosial aktivitet der vi har tid til å omgås andre barn og foreldre i samlingsstunder. Vi synger også noen morsomme sanger, tar i bruk flytematter, lærer å ligge på ryggen å flyte og koser oss i vannet med en del trivelige aktiviteter som baserer seg på lek og moro. Etter hvert øver vi også på å bli vant til å dykke og hoppe på barnets premisser, det vil si at vi tar oss tid til å tilpasse aktiviteten til barnet og barnet aktiviteten. Da får man både glade barn og en trivelig aktivitet som fører til positiv utvikling.
Babysvømming 0-18 mnd


Anbefalt alder 0-18 måneder Det ideelle kurset for de i permisjon. Kurset går kun formiddager. Kurset passer like godt for de minste babyene og som de litt eldre. Vi vektlegger en trygg og trivelig aktivitet, som er tilpasset hvert enkelt barn.
Vi passer på at foreldrene holder dem riktig i vannet og har god kontroll på hvor haken er, og gradvis etter hvert som de blir sterkere så holder vi på en måte som gjør at barnet kan bevege seg mer på egen hånd og får lov til å utforske mer.
Det brukes øvelser som gir barnet gradvis mer styrke i kroppen. Vi avslutter på en fin måte, da vi prøver å gi barnet en så positiv opplevelse som mulig når det mestrer å ha kontroll på kroppen sin på egen hånd. Dette er en sosial aktivitet der vi har tid til å omgås andre barn og foreldre i samlingsstunder. Vi synger også noen morsomme sanger, tar i bruk flytematter, lærer å ligge på ryggen å flyte og koser oss i vannet med en del trivelige aktiviteter som baserer seg på lek og moro. Etter hvert øver vi også på å bli vant til å dykke og hoppe på barnets premisser, det vil si at vi tar oss tid til å tilpasse aktiviteten til barnet og barnet aktiviteten. Da får man både glade barn og en trivelig aktivitet som fører til positiv utvikling.
Babysvømming 6-24 mnd


Anbefalt alder 6-24 måneder. På kurset fokuserer vi på å forsterke den gode følelsen av å bade og leke i vann, samt utvikle ferdigheter som gjør at barnet begynner å mestre noen øvelser på egenhånd. Dette er noe av det vi lærer på kurset:

 • Sitte på kanten av bassenget og komme uti enten med hjelp av foreldrene eller seg selv
 • Komme seg tilbake til bassengkanten etter å ha hoppet uti
 • Sitte hos pappa/mamma og kaste seg (uten hjelp) over til mottaker
 • Variasjon av balanseøvelsene der vi benytter oss av mattene som et alternativ til de første øvelsene som vi har lært på nybegynner
 • Krabbe eller gå på mattene og ut i vannet
 • Flyting
 • Dykk til og med foresatte
 • Dykking etter leker / ringer med hjelp eller på egen hånd
 • Hoppe uti vannet og «svømme» enten tilbake til kanten eller til foresatte
Foresatte vil være et viktig hjelpemiddel for å utvikle ferdighetene til barna, det vil fortsatt være mye lek og moro, men ved å la barnet observere oss voksne så vil det kunne herme etter og gradvis mestre nye øvelser.
Småbarnssvømming - Duppe


Småbarnssvømming nivå 1 Småbarnssvømming er for barn i alderen 2 til 5 år. All aktivitet som skjer i småbarnssvømmingen skal i størst mulig grad være basert på lek, sosialt samspill, glede og trivsel. Småbarnssvømming skal være en aktivitet som de foresatte gjør sammen med sine barn, og de foresatte skal fungere som et bindeledd mellom instruktøren og barna. Med dette som utgangspunkt vil både barn og foresatte lære å mestre ulike ferdigheter. Læringen som gjøres for å oppnå ferdighetsmålene skal i størst mulig grad skje ved hjelp av lek. Barna (og de foresatte) leker seg frem til mestring av ulike ferdigheter. Aktiviteten skal videre bidra til at barn og foresatte blir trygg i vann. Dette bidrar til at de kan aktivisere seg og oppleve mestring og glede på egenhånd. Småbarnssvømming skal være basert på lekaktiviteter som gjør at barna lærer seg å utnytte vannets egenskaper (dykke-flyte-gli-fremdrift), og mestre ferdigheter som er viktige ut i fra et selvbergingsperspektiv. Ferdighetsmål på Duppe:

 • Dra seg langs bassengkanten
 • Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktør teller til 5 (5 sek.)
 • Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med hendene
 • Svømme en kroppslengde med beinspark
 • Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til utgangspunktet, med minimal støtte
Småbarnssvømming - Elias


Småbarnssvømming nivå 2 Småbarnssvømming er for barn i alderen 2 til 5 år. All aktivitet som skjer i småbarnssvømmingen skal i størst mulig grad være basert på lek, sosialt samspill, glede og trivsel. Småbarnssvømming skal være en aktivitet som de foresatte gjør sammen med sine barn, og de foresatte skal fungere som et bindeledd mellom instruktøren og barna. Med dette som utgangspunkt vil både barn og foresatte lære å mestre ulike ferdigheter. Læringen som gjøres for å oppnå ferdighetsmålene skal i størst mulig grad skje ved hjelp av lek. Barna (og de foresatte) leker seg frem til mestring av ulike ferdigheter. Aktiviteten skal videre bidra til at barn og foresatte blir trygg i vann. Dette bidrar til at de kan aktivisere seg og oppleve mestring og glede på egenhånd. Småbarnssvømming skal være basert på lekaktiviteter som gjør at barna lærer seg å utnytte vannets egenskaper (dykke-flyte-gli-fremdrift), og mestre ferdigheter som er viktige ut i fra et selvbergingsperspektiv. Ferdighetsmål på Elias:

 • Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg
 • Rotere fra rygg til mage
 • Dykke ned og svømme mellom beina til en foresatt eller gjennom en synkering
 • Fraspark fra kanten i linje/strak kropp
 • Sittestup – gli i linje/strak kropp – svøm med crawlbenspark
 • Henge i kanten – fraspark på rygg med benspark – rotere over på mage
 • Hoppe/supe uti – komme seg opp til overflaten – flyte på rygg – rotere over på mage – komme seg til kanten – klatre opp på kanten
Neste nivå


Om ditt barn har gjennomført småbarnssvømming kan neste skritt være å melde seg på svømmekurs. Dette tilbudet er for barn fra 5 år. Mer info her.
Søskensvøm


Anbefalt for søsken som ønsker å gå på samme kurs, alder 0-4år
Kurset vil tilpasses aldersgruppene som deltar.
Det vil være øvelser som søsknene med foresatte kan gjøre sammen og noen øvelser vil være rettet mot det enkelte barn.
Det hentes elementer fra våre andre kurs 0-6mnd, 6-24mnd, Duppe og Elias