All aktivitet i TS&LK er utsatt inntil videre

Basert på siste dagers utvikling av Koronaviruset og helsemyndighetenes innstramninger må TS&LK utsette all aktivitet med umiddelbar...

Føre-var-råd i forhold til Corona-virus

I TSLK er vi opptatt av å forebygge spredning av sykdom, og nå med Corona-viruset, ønsker vi å dele rådene fra Folkehelseinstituttet og...