Reiseforsikring

En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med TS&LK. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur.

Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på tur. Dette gjør at vi er tidlig ute med booking av transport og overnattinger for å senke kostnader og egenandeler. Ulempen er at ”budsjettreiser” gir liten eller ingen fleksibilitet med hensyn til eventuelle avbestillinger. Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom gjelder en slik avbestillingsforsikring også i forbindelse med andre hendelser av alvorlig karakter i familien.

Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har. Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir mistet/stjålet når man er på tur. Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man heller ikke glemme behandlingsutgifter og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få dekket om noe galt skulle skje.

Når man reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette kan bestilles kostnadsfritt på helsenorge.no.

NB: Ved avmelding av en aktivitet etter påmeldingsfristens utløp vil TS&LK fakturere de faktiske kostnader for den aktuelle utøveren, ikke bare egenandelen. I de aller fleste tilfeller vil dette blir refundert av den enkeltes reiseforsikring, såfremt det gjelder sykdom e.l.

 
Ansvarsforsikring

Klubben har egen ansvarforsikring gjennom Norges Svømmeforbund som gjelder for de aktiviteter og arrangementer klubben har.

 

Forsikring for unge opp til og med 12 år: Gjennom NIF har TS&LK en forsikringsordning som gjelder for alle som deltar på aktiviteter via TS&LK. Fra det året de fyller 13 år må deltagere ha en grunnlisens for å være dekket av idrettskadeforsikringen. Forsikringen betales av TS&LK. Du som foresatt trenger ikke å foreta deg noe for at denne lisensen skal betales.