Våre svømmekurs

TS&LKs svømmekurs bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon innen svømmeopplæring.

Det viktigste målet med svømmeundervisning deles ikke med de fleste andre fysiske aktiviteter, nemlig bevaring av liv ved å hindre drukning. Hindring av drukning må være det primære mål for enhver systematisk oppbygd svømmeundervisning. Svømmedyktighet er lik selvstendighet/uavhengighet.

Det kan være en fordel å lese gjennom denne oversikten før du melder noen på kurs.

Kids-having-a-race-in-swimming-class-521
Begynneropplæring

Begynneropplæringen er bygd opp etter boka "Slik lærer du å svømme" av Ørjan Madsen og Per Irgens. Boka tar for seg vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme. Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barn skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger. Hovedmålet i begynneropplæringen er at de skal mestre siste kjerneøvelsen på selungenmerket:  Stup uti på dypt vann – svøm 12,5 meter på magen – skifte retning – svøm 2-3 meter mot startstedet – stopp – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet. 

 

Klubben tilbyr følgende kurs på dette nivået:

  • HVAL (vanntilvenning/dykke)

  • SKILPADDE (flyte)

  • PINGVIN (gli)

  • SELUNGEN (fremdrift).

 

Dette er kurs for aldersgruppen 5-7 år. I tillegg dekkes samme innhold av Nybegynnerkurs for aldersgruppen 8-14 år.

Videregående opplæring

De videregående kursene tar for seg fin koordineringen av crawl- og ryggsvømmingen, samt innføring i brystsvømming. Endelige målet med de videregående kursene er å klare svømmedyktighetstesten*. Noe livredning blir også gjennomgått. Etter bestått videregående kurs, får barna tilbud om å starte i en av treningsgruppene i TS&LK som aktiv svømmer, begynne med stuping eller synkronsvømming.

 

Klubben tilbyr følgende kurs på dette nivået:

  • SEL (crawl- og ryggsvømming)

  • SJØLØVE (brystsvømming)

 

Dette er kurs for aldersgruppen 6-12 år. I tillegg dekkes samme innhold av Videregående kurs for aldersgruppen 10-14 år.

* Svømmedyktighetstesten
Hoppe/falle uti på dypt vann, svømme 100m på magen og hente opp gjenstand fra bunnen, flyte i 3 min, deretter svømme100m på ryggen og komme seg opp på land.

Som kursdeltaker hos oss, vil du automatisk være medlem av klubben inneværende år. TS&LK bruker kun autoriserte instruktører godkjent av NSF. Antall kursdeltakere pr instruktør vil normalt være 3-5 stk.

For spørsmål, kontakt Rune Larsen på: rune.larsen@tslk.no eller mobil 95027357.

 

Finn riktig kurs for ditt barn ved hjelp av vår nivåvelger. Les mer om tidspunkt, sted og pris.