top of page

All aktivitet i TS&LK er utsatt inntil videre


Basert på siste dagers utvikling av Koronaviruset og helsemyndighetenes innstramninger må TS&LK utsette all aktivitet med umiddelbar virkning og på ubestemt tid.

Alle treningsgrupper og kursdeltagere blir varslet på e-post eller sms. Vi følger FHI sine råd og anbefalinger fortløpende, og kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Mvh TS&LK

bottom of page