Invitasjon til årsmøte 19 mai

Styret i TS&LK inviterer til årsmøte den 19 mai kl.18:00. Møtet vil i utgangspunktet bli avholdt i Pirbadet. Hvis et fysisk møte ikke er gjennomførbart grunnet antall påmeldte (i dag maks 20 personer med faste plasser og 2 meter avstand) eller innstramminger i restriksjonene vil vi vurdere utsettelse eller et digitalt møte.

Påmelding og innmelding av eventuelle forslag gjøres her innen 5.mai: https://no.surveymonkey.com/r/3QRQ8JB

Kun registrerte medlemmer over 15 år som har vært medlem i minst én måned har stemmerett på årsmøtet. Siste frist for innmelding hvis du ønsker stemmerett blir da 19 april.

Innmeldingslink: https://www.tryggivann.no/ab/kurs.aspx?kursid=118270&fortrinn=Aarsmote2021