Kjære alle sammen


For det første håper jeg det står bra til med alle sammen, samt nær familie, venner og kjente.

Jeg skal si litt om status i TS&LK per dags dato:

  • I likhet alle landets 11.000 idrettslag stengte vi ned hele vårt aktivitetstilbud 12 mars.

  • De aller fleste av klubbens ansatte er permittert. Vi opprettholder noen administrative funksjoner inntil videre for å holde hjulene i gang. Permitteringer var helt nødvendig for å ikke skade klubbens økonomi og sikre et aktivitetstilbud for fremtiden.

  • Årsmøtet som skulle vært avholdt 25 mars er utsatt inntil videre.

  • Våre satsende utøvere blir fulgt opp så godt det lar seg gjøre i forhold til egentrening.

Noen nettressurser:

NIF har opprettet denne samlesiden om koronaviruset.

Svømmeforbundet la i dag ut gode treningstips og råd på sine nettsider.

Vi ønsker alle lykke til med den vanskelige tiden som ligger foran oss.

Med vennlig hilsen

Per Osland, daglig leder TS&LK