Nye nasjonale regler og anbefalinger

På grunnlag av regjeringens nye påbud og anbefalinger utsettes all aktivitet i TS&LK inntil videre, i utgangspunktet til 18 januar. Vi holder dere løpende oppdatert på situasjonen.