Nye restriksjoner

Myndighetene har laget nye restriksjoner for å håndtere pandemien. Disse reglene blir gjeldende fra og med onsdag 15.desember. Vi vil bruke tirsdagen til å få tolket de nye reglene, og komme med mer presis informasjon hvordan driften blir videre.