Ny dato for årsmøte

TSLK har besluttet å utsette det planlagte årsmøtet 19 mai. Ny dato er 14 juni.


Årsaken er for få påmeldte til å gjennomføre et gyldig møte, samt at vi fortsatt mangler kandidater til kontrollkomiteen og valgkomiteen.


Kontrollkomité - To medlemmer. Kontrollkomiteen har som oppgave å påse at:

  • Klubbens midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser

  • Klubbens midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om

  • Klubbens økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov

  • Klubbens har økonomisk kontroll internt

  • Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Daglig leder og økonomiansvarlig Tanja Bjorøy gjør det de kan for å sikre at kontrollkomiteens arbeid blir så enkelt og sømløst som mulig. 

Valgkomitè - To medlemmer og én vara. Her kan dere lese litt om valgkomitéens arbeid. Arbeidet til valgkomiteen starter normalt 2-3 måneder før årsmøtet. Administrasjonen vil selvsagt assistere dere i «letefasen». 


Interesserte bes ta kontakt på per.osland@tslk.no. Vi håper virkelig noen har mulighet til å stille opp. Dette er ikke spesielt tidkrevende roller, men de er essensielle for å kunne drifte et idrettslag.


14 juni er altså datoen for nytt årsmøtet. tidspunktet blir 18:00-19:30. Vi ber om at interesserte melder seg på ved bruke av denne linken.


Husk at du må ha vært medlem i minst én måned for å kunne stemme ved årsmøtet. Bruke denne linken for å melde deg inn eller ta kontakt med Tanja på tanja.bjoroy@tslk.no. Innmeldingsfrist blir da 14 mai.

Møte vil gjennomføres digitalt. Her finner du møtelinken.

Med vennnlig hilsen


Per Osland

Daglig leder TS&LK