Støtteordninger

Barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan søke om støtte for å dekke deler av treningsavgiften på våre ordinære treningsgrupper. Støtteordningen forutsetter at man betaler medlemskontigenten i sin helhet, samt resterende del av treningsavgiften selv.

Krav for å kunne motta støtte:

  • Støtten gis til barn og ungdom i familier med lav betalingsevne.

Søknad om støtte sendes til per.osland@tslk.no med emne “Søknad om støtte”. I søknaden legger du ved følgende:

  • Beskrivelse av familiens situasjon

  • Beskrivelse av barnets motivasjon for å trene svømming. 

  • Søknadssum (NB: det er ikke mulig å søke om full dekning av treningsavgiften)

Søknader behandles konfidensielt av ansatte i TS&LK. Søknader slettes automatisk etter at de er behandlet.

 

Bidragsytere:

Idrettsrådet i Trondheim