Gruppestruktur

Svømmegruppene i TS&LK er delt opp etter nivå og alder, samt etter hver utøvers ambisjonsnivå. Generelt har vi to ulike spor.

Konkurransesporet som er gruppene E til A, og Treningssporet som er gruppene T2 til T1+.

NB! Alle treningsavgifter inkluderer årlig startlisens/forsikring.

A gruppene - A1


For utøvere som tar valg og danner vaner som muliggjør toppidrett.

8 plasser + 2 hospitering

Krav for å bli vurdert opprykk til A1 høsten 2020

- NM/UM krav

- T30 2050 jenter 2150 gutter

- Oppmøte

- Gjennomføring av trening

I A1 blir det gjennomført årlige uttak. Neste kvalifiseringsperiode er fra 1. januar 2021 til 15. juli 2021.

Du finner mer info om uttaket her.

Forventningene til utøvere i A1:

- Det forventes at utøveren tar valg og danner vaner som muliggjør toppidrett

- 100% gjennomføring av individuell plan.

Hvis utøverne ikke mestrer å gjennomføre forventningene kan de etter advarsel miste plassen i gruppen. Individuelle avtaler med treneren i A1 for å komme tilbake i gruppen. Ett eksempel på en individuell avtale kan være 100% oppmøte i T1 + og skriving av treningsdagbok i 4 uker. Hvis det er venteliste for å komme inn i gruppen må utøveren kvalifisere seg inn i neste periode.

Treningsavgift: 6250 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer startlisens/forsikring.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.
A gruppene - A2


For utøvere som tar valg og danner vaner som muliggjør utvikling.

10 plasser + 2 hospitering

Krav for å bli vurdert for opprykk til A2:

- Oppnådd poengkrav innen kvalifiseringsperioden.

- Kontinuitet i treningsoppmøtet i A3/T1+ i kvalifiseringsperioden.

- Utøveren forplikter seg til å trene åtte økter per uke i A2. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.

- Gjennomfører treningen på en god måte i kvalifiseringsperioden.

I A2 blir det gjennomført årlige uttak. Neste kvalifiseringsperiode er fra 1. januar 2021 til 15. juli 2021.

Du finner mer info om uttaket nederst på siden.

Forventninger til utøverne i A2:

- Det forventes at utøveren tar valg og danner vaner som muliggjør utvikling.

- Oppmøtekrav 8 økter*

*Advarsel blir sendt ut hver måned ved for lavt oppmøte. 1 advarsel per 3. måned. Ved mindre enn 80% oppmøte uten gyldig grunn en måned vil de miste plassen i gruppen samme måned.

Hvis utøverne ikke oppfølger forventningene kan de miste plassen i gruppen. Hvis det er venteliste for å komme inn i gruppen må utøveren kvalifisere seg inn i neste periode.

Treningsavgift: 6050 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer lisens/forsikring.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.
A gruppene - A3


For utøvere som ønsker å lære å ta valg og danne vaner som muliggjør utvikling.

14 plasser

Krav for å bli vurdert for opprykk til A3:

- Kontinuitet i treningsoppmøtet i B.

- Gjennomfører treningene i B på en god måte.

- Utøveren forplikter seg til å trene seks økter per uke i A3. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at svømmingen ikke påvirker skolen negativt eller motsatt.

Forventinger til utøverne i A3:

- 6 økter per uke, kan variere ut i fra treningsplanen.

- Har kontinuitet i treningsoppmøtet

*Advarsel blir sendt ut hver måned ved for lavt oppmøte. 1 advarsel per 3. måned. Ved mindre enn 70% oppmøte uten gyldig grunn en måned vil de miste plassen i gruppen samme måned.

Hvis utøverne ikke oppfølger kravene vil de bli flyttet over i T1. Individuelle avtaler med trener i A3 for å komme tilbake i gruppen. Hvis det er venteliste for å komme inn i gruppen må de vente til neste kvalifiseringsperiode.

Aldersgrense: Det året jenter fyller 15 og gutter fyller 16 blir utøverne flyttet over i T1+ eller A2 hvis de oppnår kravene.

Treningsavgift: 5400 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer startlisens/forsikring.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.
B gruppene


B1 og B2

B-gruppene er for utøvere som ønsker å videreutvikle svømmeferdigheten. Det blir mer trening og nye ferdigheter å mestre.

Krav for å bli vurdert for opprykk til B:

- Kontinuitet i treningsoppmøte i C.

- Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i C.

- Mestrer del 2 av utviklingstrappen.

Forventinger til utøvere i B:

- 4 økter per uke (vi anbefaler 5)*

- Deltar på minimum 3 stevner i halvåret.

Treningstilbud: 5 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Anbefalinger til økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder

På treningene i B vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid. I tillegg vil det gjennomføres gradvis lengre program som utvikler aerob utholdenhet og korte raske drag som utvikler hurtighet.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

Aldersgrense: Det året jenter fyller 15 og gutter fyller 16 blir utøverne flyttet over i T1+ eller A2 hvis de oppnår kravene.

Treningsavgift: 4075 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer lisens/forsikring.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.
C gruppene


C1, C2 og C3 C1, C2 og C3 er grupper for utøvere som ønsker å drive med konkurransesvømming og målrettet trening. Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming. Krav for å bli vurdert for opprykk til C: - Kontinuitet i treningsoppmøtet i D. - Har gjennomført anbefalt antall treninger per uke i D. - Mestrer del 1 av utviklingstrappen. ' Forventinger til utøverne i C: - 3 økter per uke (vi anbefaler 4) - Deltar på minimum to stevner i halvåret. Gjerne mer! Treningstilbud: 4 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter. Det anbefalte antall økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder. På treningene i C vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid. Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken. Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom. Treningsavgift: 3825 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer lisens/forsikring. Medlemsavgift: 200 kr årlig.
D gruppene


D1, D2 og D3 Tidligere var dette en del av svømmeskolen vår og het Haigruppa. Vi vet at mange ønsker å få alle merkene i kursrekken så når du er klar for neste gruppa vil du få utdelt Haimerket. I D fokuserer vi på teknikkinnlæring og begynnende trening. Utøverne skal også lære seg gode treningsvaner. Alle gruppene har likt innhold og tilbud. Den eneste forskjellen er forskjellig treningstid. Anbefalinger i D-gruppene: - 3 økter per uke I D-gruppene får utøverne: - Lære alle de fire svømmeartene (Butterfly, rygg, bryst, crawl) - Tilhøre ett fellesskap som lærer grunnleggende svømmeferdigheter. Treningstilbud: 3 svømmeøkter i uken basis i tilknytning til noen økter. Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder. På treningene i D vil hovedfokuset være på å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid. Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken. Konkurranser i D gruppene: Rekruttstevner og interne klubbstevner. Treningsavgift: 2825 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer lisens/forsikring. Medlemsavgift: 200 kr årlig.
E gruppene


E1, E2 og E3 E er en overgangsgruppe fra kurs til klubb. Tidligere var dette en del av svømmeskolen vår og het Delfingruppa. Vi vet at mange ønsker å få alle merkene i kursrekken så når du er klar for neste gruppa vil du få utdelt Delfinmerket. Treningen vil inneholde begynnende teknikkinnlæring og motoriske utfordringer. Alle gruppene har likt innhold og tilbud. Den eneste forskjellen er forskjellig treningstid. Anbefalinger i E-gruppene: 2 økter per uke. I E-gruppene får utøverne: - Lære allsidighetsøvelser og nøkkelferdigheter for bevegelse i vann. - Tilhøre ett fellesskap som lærer grunnleggende bevegelser i vann gjennom lek og øving. Treningstilbud: 2 svømmeøkter. Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder. Konkurranser i E gruppene: «TSLK lekene» og utvalgte rekruttstevner. Treningsavgift: 2120 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer lisens/forsikring. Medlemsavgift: 200 kr årlig. Les mer om NSF´s arrangementsstruktur her.
Treningsgruppene


T-gruppene er breddesporet i TSLK. Disse skal ha et kvalitativt treningstilbud og er for svømmere som ønsker å trene, men ikke satse i samme grad som utøverne i konkurransegruppene. Hovedmålet med gruppene er å lære utøverne å trene seg selv. Det er fullt mulig å gå fra T-grupper til en konkurransegruppe dersom man ønsker å satse, samt er på et nivå som gjør at man passer inn i konkurransegruppene. I tillegg er det en forutsetning av det er tilstrekkelig plass i den aktuelle gruppen. T2 består av tre treningsgrupper; T2a, T2b og T2c. T2a er for de yngre utøvere i T2, hovedsakelig fra svømmeskolen, E-gruppen og D-gruppen.T2b er for utøvere som hovedsakelig har svømt i C-gruppen og i T2a-gruppen. T2c er for de litt eldre utøverne, hovedsakelig fra B-gruppen og T2b-gruppen. Treningene til de ulike gruppene vil ha noe ulikt innhold, tilpasset ferdighetene til utøverne i gruppen.
T2-gruppene er treningsgrupper for svømmere som er ferdig med sjøløve det året de blir 11 år eller eldre. T2 er også en gruppe for utøvere som ikke ønsker å satse på konkurransesvømming, men som liker å trene svømming. T2 består av svømmere som kommer fra svømmeskolen, E, D, C og B. Hvor lenge man blir i T2 gruppen avhenger av flere ting, blant annet av hvor gammel man er når man starter i gruppen. Vi har som mål å ha et tilbud ut grunnskolealder. T2 har tilbud om 3 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter. Treningsavgift: 3600 kr per halvår. Medlemsavgift: 200 kr Veien videre etter T2:
Satse svømming ved å gå over til C eller B. Dette forutsetter at det er plass i den aktuelle gruppen og at ferdighetene er tilstrekkelig utviklet. TSLK vil så langt det er mulig gjøre det vi kan for å ivareta svømmere fra T2 som ønsker å satse videre på svømming som konkurranseidrett. Gå videre til T1, dette krever gjerne en del egeninnsats, da T1 er et nivå over T2. Les mer under T1 beskrivelsen.
Mange velger å utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen eller ta dommerkurs. T1 T1 er ment for svømmere fra A3, A2 og A1 som har lyst å trappe ned på svømmingen. I tillegg vil den bestå av svømmere fra T2 som ønsker å trene på et høyere nivå. T1 har tilbud om 4 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter. Treningsavgift: 4075 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer startlisens. Medlemsavgift: 200 kr årlig. T1+ T1+ er ment for svømmere fra A3, A2 og A1 som har lyst å trappe ned på svømmingen. I tillegg vil den bestå av svømmere fra T1 ønsker å trene mer. I T1+ vil treningene være variert og med muligheter for å utvikle seg som svømmer. T1+ har tilbud om 6 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter. Treningsavgift: 4675 kr per halvår. Treningsavgiften inkluderer startlisens. Medlemsavgift: 200 kr årlig. Treningsavgiften inkluderer lisens/forsikring. Medlemsavgift: 200 kr årlig. Veien videre etter T1: Mange velger å utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.