top of page

Nyttig Info

Hva koster det å svømme i TS&LK?

For å være medlem av klubben betaler du en medlemskontingent på 200 kr. I tillegg er det treningsavgifter for hver gruppe. Her finner du mer detaljert informasjon om hver enkelt svømmegruppe. Treningsavgiftene fastsettes utfra tilbud om antall treninger, og aktiviteter.

Andre kostnader:

  • Egenandeler til svømmestevner og treningsleire. Egenandelen varierer mellom ulike stevner. Klubben dekker en større andel av kostnadene på stevner vi ønsker at flest mulig svømmere skal delta på, for eksempel LÅMØ. Stipulerte egenandeler står oppført i terminlisten. 

  • Lotteriet. Mange velger å kjøpe loddene selv fremfor å selge dem. I så fall blir dette også en utgift, en valgfri sådan.

  • Kjøp av klubbtøy og badehetter. Det er selvsagt ikke noe krav at man bruker klubbtøy, men mange velger å kjøpe seg en T skjorte og en shorts til å ha på landtrening og under svømmestevner.

 

Klubbtøy kan man få kjøpt hos Nor-Contact Sport i Sommerveita 3.

 

Badehette får man kjøpt ved å kontakte tanja.bjoroy@tslk.no eller trener for gruppen. Utøveren vil da få badehetten på trening og dere vil motta faktura via tryggivann.no. Pris: TSLK badehette hvit eller svart 100kr, utgått badehetter 30kr.

Dersom det er flere fra samme familie som betaler treningsavgift og/eller kursavgift på TS&LK-NSS, skal det være moderasjonspris på alle utenom den høyeste avgiften. Pris på kurs settes da til søskenmoderasjonspris som i 2020 er kr 200 lavere enn full pris. For treningsavdelingen gjelder regelen om 20% rabatt for alle utenom den med høyest pris. Det er viktig at foresatte med flere barn i klubben registrerer alle under samme bruker på tryggivann.no. Hvis ikke er det vanskelig for oss å fange opp hvem som skal ha søskenmoderasjon.

Dugnadsarbeid i TS&LK

Det er veldig lite dugnasarbeid i TS&LK. Det er i all hovedsak tre ting vi trenger hjelp til.

  1. Stille som tidtaker, kjøkkenhjelp eller på stevnekontor på egne svømmestevner.

  2. Selge lodd i det årlige lotteriet.

  3. Arrangere kveldsmat for de ulike gruppene på TS&LK´s klubbrom i Pirbadet.

 

Forsikringer

Reiseforsikring

En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med TS&LK. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur.

Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på tur. Dette gjør at vi er tidlig ute med booking av transport og overnattinger for å senke kostnader og egenandeler. Ulempen er at ”budsjettreiser” gir liten eller ingen fleksibilitet med hensyn til eventuelle avbestillinger. Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom gjelder en slik avbestillingsforsikring også i forbindelse med andre hendelser av alvorlig karakter i familien.

Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har. Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir mistet/stjålet når man er på tur. Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man heller ikke glemme behandlingsutgifter og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få dekket om noe galt skulle skje.

Når man reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette kan bestilles kostnadsfritt på helsenorge.no.

NB: Ved avmelding av en aktivitet etter påmeldingsfristens utløp vil TS&LK fakturere de faktiske kostnader for den aktuelle utøveren, ikke bare egenandelen. I de aller fleste tilfeller vil dette blir refundert av den enkeltes reiseforsikring, såfremt det gjelder sykdom e.l.

 

Startlisens

NSFs medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens (GE 1B). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).

 

Les mer om ordningen her

 

Hvem skal betale startlisens?

De som skal delta på approberte stevner/konkurranser/kamper må betale startlisens (jfr GE1B) Dette er TSLK som administrerer betalingen av lisens. I god tid før utøveren deltar på sitt første approberte stevne sørger vi for at lisensen blir betalt. Dette medfører ingen ekstra kostnader for den enkelte men dekkes i sin helhet av TSLK.

 

Utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen.

bottom of page