TS&LK svømte for Redd Barna

Siste uka frem mot TV aksjonen hadde alle gruppene våre en dedikert treningsøkt der de skulle svømme til inntekt for Redd Barna. Hver enkelt svømmer avtalte med så mange de ønsket om at de ga X antall øre per svømte meter. Målet var 40.000 kr. Til slutt klarte vi nesten å doble det målet. I skrivende stund er 77 639  kr samlet inn. Tusen takk til alle svømmere og sponsorer! Vi er rørt❤️

https://spleis.no/340833 

Hva går pengene til?

Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og aldri har så mange barn vært på flukt som nå. Vi vil gjøre familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn. Vi skal:

  • Gjenforene barn og familier som har kommet bort fra hverandre.
  • Hjelpe barn med å håndtere vonde opplevelser, gi helsehjelp og riktig ernæring.
  • Sikre trygg vei til og fra skolen og trygge klasserom der barna kan lære.
  • Tilby barn trygge områder i nærmiljøet der de kan leke og le. Pengene fra TV-aksjonen skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.