Stupgruppa i TS&LK

Stupgruppa er delt inn i stupskolen og konkurransepartiet.

TS&LKs stupskole er en del av Norges stupskole og er et tilbud til både nybegynnere og videregående utøvere. Vi fordeler i grupper etter nivå og alder. Meningen er å kunne gi hver enkelt utfordringer i forhold til sine muligheter og behov. På stupskolen skal stuperen kunne bli så god som han eller hun har potensiale for som barn/ungdom.

På grunn av begrenset med treningstid i Pirbadet, trener alle nivåer på stupskolen samtidig.  Konkurransepartiet trener 2,5 timer 2x i uka og deltar på stevner både i inn- og utland.

 

Alle stuperne i klubben, uansett parti, trener på det samme – det er «uendelig» mange stup man kan lære seg. Vi har trening både på land og i vannet. Landtreningen består av styrke, tøying og stupspesifikke grunnøvelser på bla.a. matte og trampoline. Under vanntreningen gjør vi øvelser fra kant og fra stupebrett i ulike høyder.

Alle stup begynner med et hopp og alle nedslag i vannet er i prinsippet like. Det er derfor naturlig at stuperne, uansett nivå, gjør mange hopp og mange helt enkle fallstup for nedslagstrening. Både hopp og nedslag gjøres forlengs og baklengs. Jo lavere nivå, desto større andel av treningen foregår på kant og 1m og består av hopp og fallstup.

Den viktigste forskjellen mellom stupskolen og konkurransepartiet er treningsmengden pr uke og at konkurransestuperne reiser på stevner og leirer.

For å være med i konkurranser innen stup, må man beherske et visst antall av de enkleste stupene. Jo eldre man er, desto flere stup må man ha inne for å kunne delta i konkurranser. For å kunne trene på konkurransepartiet, vil det derfor være av stor betydning hvor mye man mestrer i forhold til alder.

 

Som eksempel kan 10-åringene klare seg med bare hopp og fallstup. En 11-årig jente, som vil delta i de enkleste konkurransene, må kunne minst 4 ulike stup på svikt og i tårn (3 eller 5m) i tillegg til forlengs og baklengs hopp. En 15-åring må kunne 6 ulike stup i tillegg til hoppene. Guttene må kunne ett stup mer enn jentene. Slik er reglene i dag både i Norge og resten av verden.

 

Hvis du vil se hva vi driver med i TS&LK stup, er du velkommen til å følge med på en trening fra tribunen i Pirbadet. 

 

Treningstidene i vannet er:

  • Konkurransepartiet: Tirsdag og Torsdag kl 17:30-20:00

  • Stupskolen: Onsdag kl 18:30-20:00