Gruppestruktur

Svømmegruppene i TS&LK er delt opp etter nivå og alder, samt etter hver utøvers ambisjonsnivå. Generelt har vi to ulike spor.

Konkurransesporet som er gruppene E til A, og Treningssporet som er gruppene T2 og T1. I tillegg har klubben også egen paragruppe.

 

Startlisens

NSFs medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens (GE 1B). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen). Les mer om ordningen her

 

Hvem skal betale startlisens?

De som skal delta på approberte stevner/konkurranser/kamper må betale startlisens (jfr GE1B) Dette er TSLK som administrerer betalingen av lisens. I god tid før utøveren deltar på sitt første approberte stevne sørger vi for at lisensen blir betalt. Dette medfører ingen ekstra kostnader for den enkelte men dekkes i sin helhet av TSLK. Utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen.